ไทยแลนด์บิดทูยู/บ้านพระไทย

                                                                              ณ       แผ่นดินแห่งนี้เรียกว่า ประเทศไทย มีพระพุทธศาสนา เป็นหลักชัย ให้ประชาชนในชาติ

      อยู่รวมกันในสังคม อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา  นับแต่สร้างชาติความสงบสันติ แห่งประชาชาติ ล้วนแล้วแต่

 เนื่องมาจากหลักศีลธรรม ในพระพุทธศาสนา   นับเนื่องกันมาแต่โบราณกาล  ความสงบร่มเย็นแห่งแดนดินถิ่นนี้ 

 เป็นที่กล่าวขาน ถึงความเมตตาปราณี ให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ชนทุกชาติ ทุกศาสนา มีโอกาสเข้ามาอยู่อาศัย

ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระมหากษัตริย์ชาติไทย ประเทศไทยนี้  เป็นดินแดนแห่ง "เสรีภาพ" มากที่สุดในโลก

 เรามาร่วมกัน สืบทอดอารยะธรรมของโลกอนุรักษ์สัญลักษณ์ ของการเชื่อมต่อชาวไทยกับพระพุทธศาสนา เป็นเหมือน

สายใยที่คอยรั้งเหนี่ยวให้ทำแต่ความดี มีสติ ในการครองตน ครองคน ครองาน  กฎหมายบ้านเมือง ที่ได้บัญญัติขึ้นมานั้น

ก็ทำให้เราทราบว่า เป็นแค่เพียงกติกากำหนดขึ้นมา ควบคุมพฤติกรรมเท่านั้น ให้มนุษย์เกรงกลัวต่อความผิด แต่จริงๆ

แล้วควร ละอายต่อการที่จะกระทำความผิด เป็นผลที่มาจากจิตใจ จิตใต้สำนึก พระพุทธองค์  มีหลักแค่สามข้อเท่านั้น 

 ที่ผู้ปฏิบัติเป็นคนดีที่แท้จริงครับ

                                               "  ละชั่ว     ทำแต่ความดี     และมีใจที่บริสุทธิ์  "

                                                                                                 ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                                                                                                       ธรรมสถิตย์    หลวงสิทธิ์ 

                                                                                                  โทร  0806698969

 

                                                                                        

  

                  

กฏหมายคอมพิวเตอร์ปี 2550    กฏหมายคอมพิวเตอร์ปี 2550

สืบเนื่องจากว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีการประกาศใช้ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2550
พวกเราเลยต้องมารับรู้กันซะหน่อย ว่าทำอะไรผิด บ้างถึงจะถูกกฎหมายนี้ลงโทษเอาได้ พวกเราจะได้ระวังตัวกัน ไม่เผลอไผลให้อารมณ์ พาไปจนทำผิด!!!

ถอดความโดยสรุปเลยก็แล้วกันนะครับ ว่าทำอะไรผิดแล้วจะโดนลงโทษบ้าง

1  เจ้าของไม่ให้เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของเขา แล้วเราแอบเข้าไป ... เจอ คุก 6 เดือน
2  แอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของชาวบ้าน แล้วเที่ยวไปโพนทะนาให้คน อื่นรู้ ... เจอคุกไม่เกินปี
3  ข้อมูลของเขา เขาเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ดี ๆ แล้วแอบไปล้วงของ เขา ... เจอคุกไม่เกิน 2 ปี
4  เขาส่งข้อมูลหากันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบส่วนตั๊วส่วนตัว แล้วเรา ทะลึ่งไปดักจับข้อมูลของเขา ... เจอคุกไม่เกิน 3 ปี
5  ข้อมูลของเขาอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเขาดี ๆ เราดันมือบอนไปโมมันซะ งั้น ... เจอคุกไม่เกิน 5 ปี
6  ระบบคอมพิวเตอร์ของชาวบ้านทำงานอยู่ดี ๆ เราดันยิง packet หรือ message หรือ virus หรือ trojan หรือ worm หรือ (โอ๊ยเยอะ) เข้าไปก่อกวนจนระบบเขาเดี้ย ง ... เจอคุกไม่เกิน 5 ปี
7  เขาไม่ได้อยากได้ข้อมูลหรืออีเมลล์จากเราเล้ย เราก็ทำตัวเป็นอีแอบเซ้าซี้ ส่งให้เขาซ้ำ ๆ อยู่นั่นแหล่ะ จนทำให้เขาเบื่อหน่ายรำคาญ ... เจอปรับไม่ เกินหนึ่งแสนบาท
8  ถ้าเราทำผิดข้อ 5. กับ ข้อ 6. แล้วมันสร้างความพินาศใหญ่โตในระดับรากหญ้า งานนี้มีซวยแน่ เจอคุกสิบปีขึ้น
9  ถ้าเราสร้างซอฟต์แวร์เพื่อช่วยให้ใคร ๆ ทำเรื่องแย่ ๆ ในข้อข้างบน ๆ ได้ ... เจอคุกไม่เกินปีนึงเหมือนกัน
10  โป๊ก็โดน, โกหกก็โดน, เบนโลก็โดน, ท้าทายอำนาจรัฐก็โดน ... เจอคุกไม่ เกิน 5 ปี
11  ใครเป็นเจ้าของเว็บ แล้วยอมให้เกิดข้อ 10. โดนเหมือนกัน ... เจอคุก ไม่เกิน 5 ปี
12  ถ้าเราเรียกให้ชาวบ้านเข้ามาดูงานของศิลปินข้างถนน ซึ่งชอบเอารูปชาวบ้านมา ตัดต่อ เตรียมใจไว้เลยมีโดน ... เจอคุกไม่เกิน 3 ปี
13  เราทำผิดที่เว็บไซต์ซึ่งอยู่เมืองนอก แต่ถ้าเราเป็นคนไทย หึ ๆ อย่าคิดว่า รอด โดนแหง ๆ
14  ฝรั่งทำผิดกับเรา แล้วมันอยู่เมืองนอกอีกต่างหาก เราเป็นคนไทย ก็เรียกร้อง เอาผิดได้เหมือนกัน (จริงดิ?)


กฎหมายออกมาแล้ว ก็คงต้องระวังตัวกันให้มากขึ้นนะพวกเรา ... จงถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทครับ

พระเครื่อง พระพุทธรูป พระบูชา เทวรูป พระเก่า พระใหม่ พระบ้าน เครื่องราง ของขลัง ถ้วยชาม เครื่องลายคราม สังคโลก โบราณ สมัยสุโขทัย อยุธยา กำแพงเพชร สุพรรณ รัตนโกสินทร์ ลพบุรี ขอม พม่า ไทย ลาว เขมร นครวัด นครธม ราคาถูก รับประกันความพอใจ  100  %Antiques,rare,Apparel,colletibles,Art,home,Amulets,Bells, Whistles, Blueprints,Charts, Chocks,Children's Jewelry