การสร้าง emotion ไว้ใช้ใน MSN และทำ Logo emotion

    การเล่น Chat ใน MSN นั้น บางครั้งการใช้ตัวอักษรในการส่งข้อความไปหาอีกฝ่าย ก็เป็นเรื่องน่าเบื่อจนที่ต้องนั่งพิมพ์ แต่ใน MSN นั้นสามารถที่จะส่ง Emotion (ภาพเคลื่อนไหว,ตัวการ์ตูน) เพื่อให้การเล่น Chat ใน MSN มีสีสันมากขึ้น สำหรับคู่มือนี้เป็นคู่มือแนะนำการสร้าง Emotion เพื่อให้เพื่อนๆ สามารถที่จะสร้าง Emotion ขึ้นมาใช้งานได้เอง โดยใช้ Photoshop Image Ready Cs แบบง่ายๆ และเพื่อนๆ ยังสามารถส่ง Emotion เข้าร่วมสนุกกับเรา และแบ่งปัน Emotion สวยๆ แจกจ่ายให้เพื่อนชาว YehYeh ได้นำไปเล่นด้วย งั้นก็มาเริ่มกันเลย ใครยังไม่ได้ลง Photoshop Images Ready Cs ก็ไปหามาลงเสียนะครับ

ในตัวอย่างนี้จะทำข้อความว่า YehYeh ให้กระดุกกระดิ๊ก เคลื่อนไหวไปมา

1. ให้เพื่อนเปิดโปรแกรม Images Ready Cs ที่มีมาในชุดของ Photoshop Cs โปรแกรมจะมีหน้าต่าง New Document ขึ้น ดังภาพที่ 1

2. ให้เพื่อนๆ กำหนดชื่อไฟล์ที่ต้องการสร้างลงไปในกล่องข้อความ Name:แล้วกำหนดขนาดของรูปภาพที่ต้องการโดยในกล่อง Combo box ให้เลือกเป็น Custom กำหนด Width เป็น 150 และ Height เป็น 50 ซึ่งจะเป็นขนาดพอดีกับข้อความ YehYeh แต่ถ้าต้องการพื้นที่การแสดงผลก็ให้เพื่อนๆ กำหนดขนาดน้อยใหญ่ตามต้องการ โดยการกำหนดจะมีหน่วยเป็น pixels

3. การกำหนด Layer พื้นฐาน ซึ่งในการทำงานของ Images Ready จะมีลักษณะการทำงานเป็น Layer เช่นเดียวกันกับ Photoshop หากเพื่อนๆมีพื้นฐานในการใช้งาน Photoshop ยิ่งทำให้เพื่อนสามารถใช้งาน Images Ready ได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยในที่นี้กระผมขอกำหนดเลเยอร์พื้นฐานเป็น White

ภาพที่ 1

4. แล้วคลิ๊กที่ OK ก็จะได้พื้นที่ในการสร้างข้อความหรือรูปภาพขึ้นมาดังภาพที่ 2

5. จากนั้นเรามาเริ่มสร้างข้อความกันเลยครับให้เพื่อนๆ เลือก ที่เมนู Tool bar (ภาพที่ 3) แล้วทำการคลิ๊กซ้ายค้างไว้ (การแดร๊กเม้าท์) แล้วเลื่อนไปยังขอบของพื้นที่สร้างภาพอีกด้านหนึ่งดังภาพที่ 3.1 จะได้พื้นที่สี่เหลี่ยมสำหรับสร้างข้อความขึ้นมา

รูปที่ 3

รูปที่ 3.1

6. ให้เพื่อนสังเกตที่ window Layer จะเห็น Layer ใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาดังภาพที่ 4 จะเป็น Text Layer

7. ให้เพื่อนๆ พิมพ์ข้อความลงไป โดยกระผมจะใช้ข้อความ YehYeh โดยเพื่อนๆ สามารถเปลี่ยนสีของข้อความโดยคลิ๊กที่ แล้วพิมพ์ข้อความซึ่งจะได้ข้อความดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5

8. ให้ทำการเลือก (Select) ข้อความ YehYeh ทำให้เป็นแถบสี แล้วปรับข้อความให้เป็นไปตามที่ต้องการโดย คลิ๊ก จะเกิดหน้าต่าง Warp text ขึ้นมาดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6

9. ให้ทำการเลือก Style ตามที่ต้องการ แล้วลองปรับ Bend ,Horizontal Distortion และ Vertical Distortion ดูจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของ Text เมื่อได้รูปแบบที่ต้องการก็ให้คลิ๊ก OK ก็จะได้ข้อความตามต้องการดังภาที่ 7

ภาพที่ 7

10. ทำการเปลี่ยนโหลดของ Layer ซึ่งจะเดิม Layer ที่พิมพ์ข้อความ YehYeh จะอยู่ในโหมดของข้อความ ซึ่งจะต้องเปลี่ยนให้อยู่ในโหมดของรูปภาพโดย คลิ๊กขวาที่ Layer ข้อความ ดังภาพที่ 8 จะมีเมนูเกิดขึ้น ให้เลือกที่ Rasterizing Layer

ภาพที่ 8

11. กำหนดสีขอบให้กับตัวหนังสือโดย กดที่ Alt+Ctrl แล้วคลิ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมในส่วนของ Window Layer ผลลัพที่ได้จะเป็นดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9

12. ให้เลือกที่เมนู Edit -->Stoke จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาดังภาพที่ 10 หน้าต่างนี้จะเป็นการกำหนดสีของเส้นประที่ได้ทำการเลือก (Select) ไว้ ซึ่งสีที่ใช้กำหนดจะเป็นไปตามสีที่เลือกไว้ใน Tool bar ซึ่งในที่นี้ผมกำหนดให้มีความหนาของเส้นเป็น 2 pixels และกำหนดให้สร้างสีของเส้นด้านนอก (Outside) เส้นประ (Selection)

ภาพที่ 10

13. คลิ๊ก OK จะได้ผลลัพธ์ดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11

14. กำหนดให้เปลี่ยนสีอย่างที่ต้องการโดย ทำการ Copy Layer ดังนี้

   14.1 คลิ๊กที่ Layer ที่ต้องการ Copy โดยในที่นี้จะ Copy Layer ที่มีข้อความ YehYeh ให้ขึ้นแถบสีน้ำเงินดังภาพที่ 12

ภาพที่ 12

   14.2 คลิ๊ก Layer ที่ต้องการ Copy ค้างไว้ แล้วลากมาวางใน (ด้านล่างของ Window Layer) ก็จะได้ Layer ใหม่ที่มีข้อความ YehYeh เช่นกันกับ Layer เดิม ดังภาพที่ 13

ภาพที่ 13

15. ทำการเปลี่ยนสีโดยเลือก Layer ที่ต้องการเปลี่ยนสี แล้วเลือกที่เมนู Images-->Adjustments-->Hue/Saturation จะขึ้นหน้าต่าง ดังภาพที่ 14

ภาพที่ 21

16. ให้ลองปรับค่าต่างๆ ซึ่งจะทำให้ภาพเปลี่ยนสีตามที่พอใจ แล้วคลิ๊ก OK จะได้ผลลัพธ์ดังภาพที่ 22 ซึ่งจะเป็น Layer ทับซ้อนกับ Layer YehYeh ตัวเดิม

ภาพที่ 22

17. การทำให้ภาพสลับสีและเคลื่อนไหว โดยการคลิ๊กที่ window-->Animation จะประกฎหน้าต่างดังภาพที่ 23

    

ภาพที่ 23

18. ในการสร้าง Animation นั้นเราจะต้องสร้างเฟรมใหม่โดยคลิ๊กที่ ในหน้าต่าง  Animation โดยในการกำหนดแต่ละเฟรมให้แสดงผลนั้นสามารถเลือกให้ Layer ใดๆ แสดงผลก็ได้โดยคลิ๊กที่ Window Layer ดังภาพที่ 24 โดยถ้าอยากให้แสดงผลต้องคลิ๊กให้มีรูป

ภาพที่ 24

19. ให้เพื่อนๆลองเพิ่มเฟรมเข้าไป 2 เฟรม ดังภาพที่ 25 แล้วกำหนดให้แต่ละเฟรมแสดงผลต่างกัน ซึ่งจะทำให้มีการเปลี่ยนสีขอภาพที่เราสร้างขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นดังภาพที่ 26 โดยการคลิ๊กที่

ภาพที่ 25

ภาพที่ 26

20. ซึ่งในการแสดงผลของภาพค่อนข้างที่จะกระพริบเร็ว ให้ทำการตั้งค่าหน่วงเวลาในการกระพริบโดยทำการเลือกเฟรมที่ 1 และ 2 โดยการกด Shift ค้างไว้แล้วคลิ๊กที่เฟรมที่ 1 และ 2 แล้วคลิ๊กขวาที่ ซึ่งอยู่ใต้เฟรมจะเกิดเมนูการกำหนดค่าหน่วงของเวลาขึ้นดังภาพที่ 27 แล้วเพื่อนลองเลือกค่าใดค่าหนึ่งแล้วคลิ๊ก สังเกตการทำงาน

ภาพที่ 27

21. หากเพื่อนๆต้องการให้ภาพนั้นกระดุ๊กกระดิ๊กก็สามารถทำได้โดย เลือกที window Layer แล้วเลือกที่ Layer ที่ต้องการให้มีการเคลื่อนไหวแล้วคลิ๊กที่ ทำการเลือก (Select) โดยการกด Ctrl + Alt ค้างไว้ แล้วคลิ๊กที่ภาพเล็กใน Layer ที่ต้องการให้เคลื่อนไหวซึ่งจะได้ผลดังภาพที่ 28

ภาพที่ 28

22. ทำการเลือกที่เมนู Edit-->Free Transforms ในรูปภาพจะขึ้นกรอบให้ซึ่งสามารถขยาย หมุน หรือ ย้ายภาพได้ ซึ่งในที่นี้จะทำการหมุน โดยนำเมาท์ไปวางบริเวณมุม Icon จะเปลี่ยน ให้ทำการคลิ๊กแล้วเลื่อนเม้าท์ จากนั้นกด Enter ซึ่งในที่นี้เพื่อนๆสามารถทำการ Copy Layer ออกมาให้เกิดการเคลื่อนที่ ที่แตกต่างกันไปโดยใช้ Layer หลายๆ Layer ก็ได้ โดยที่เพื่อนๆสามารถกำหนดให้ Layer แต่ละ Layer แสดงผลในส่วนของ Animation ของแต่ละเฟรมก็ได้ ซึ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ของเพื่อนเองนะครับ ยังไงมาถึงตรงนี้ผมก็หวังว่าเราจะสามารถนำสิ่งที่ได้ศึกษาข้างต้น ไปสร้าง Emotion น่ารัก เป็นรูปการ์ตูน เป็นภาพตัดต่อ หรือเป็นข้อความสวยๆ ส่งมาแบ่งกันใช้แบ่งกันชมบ้างนะครับผมขอเอา Emotion YehYeh ให้เพื่อนดูละกันครับตามผลลัพธ์ข้างล่างนี้นะครับ

เท่านี้เพื่อนๆ ก็สามารถนำไปลงไว้ใน Emotion ของ MSN ได้